Action citoyenne contre les publicités des entreprises fossiles à Bayonne !

Le collectif Stop pub Pays Basque Adour, composé de Bizi !, du CADE, de Paysages de France et de Résistance à l’Agression Publicitaire, a organisé ce 25 mars 2022 une action de remplacement publicitaire dans le cadre de la Journée mondiale contre la pub et pour soutenir l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) contre les publicités et le sponsoring fossiles.
 
Vendredi 25 mars au matin à Bayonne, à l’occasion de la Journée mondiale contre la publicité, plusieurs activistes du collectif Stop pub Pays Basque Adour ont recouvert des panneaux publicitaires par un message parodique de publicité de SUV : “Ignorez les enfants, brûlez la planète” afin de demander l’interdiction des publicités des industries des biens et services fossiles. A l’origine de 89% des émissions mondiales de CO2, ces entreprises alimentent le dérèglement climatique, continuent à investir massivement dans les énergies fossiles et à en faire la promotion. De plus, la dépendance européenne aux énergies fossiles russes renforce la situation tragique de la guerre en Ukraine. Enfin, la pollution de l’air causée par la combustion des énergies fossiles a été responsable de 8,7 millions de décès à travers le monde en 2018, soit plus que les décès liés au tabac. « Une loi interdisant la publicité pour les biens et services fossiles diminuerait leur consommation et ainsi leur impact, comme cela fût le cas pour le tabac, estime Elise Ayrault, porte-parole du collectif. »
 
C’est pourquoi le Collectif Stop Pub Pays Basque Adour se joint à la coalition d’ONG européennes qui portent l’Initiative Citoyenne Européenne « Ban Fossil Fuel Ads » pour empêcher légalement l’industrie des combustibles fossiles, ainsi que les compagnies automobiles, aériennes et maritimes qui utilisent des combustibles fossiles, de faire de la publicité et du sponsoring dans l’Union Européenne. Le collectif appelle à signer massivement cette pétition afin d’atteindre le million de citoyens européens signataires et obliger la Commission européenne à examiner cette proposition de loi.
…………………………………………………………………………………………;;
Bizi!, CADE, Paysages de France eta Résistance à l’Agression Publicitaire-ek osatzen duten Ipar Euskal Herrian eta Aturrin Publizitatea geldi kolektiboak, 2022ko martxoaren 25 honetan publizitatearen ordezkatzeko ekintza bat antolatu du Publizitatearen kontrako Mundu mailako Egunaren baitan eta erregai fosilen publizitatearen eta babesaren kontrako Europako Herritarren Iniziatibaren (ECI) sustengatzeko.
  
Martxoaren 25ean, ostiralean, Publizitatearen Kontrako Mundu Mailako Eguna dela eta, Ipar Euskal Herrian eta Aturrin Publizitatea geldi kolektiboko aktibisteak SUV-en aldeko iragarkien “Ez axola haurretaz, erre planeta” parodia-mezu batekin estali dituzte iragarkiak: ondasun eta zerbitzu fosilen industrien iragarkien debekatzea eskatzeko. Munduko CO2 isurien %89-aren jatorrian diren konpainia hauek klima-aldaketa elikatzen dute, erregai fosiletan inbertitzen eta horiek sustatzen segitzen dute. Gainera, Europak Errusiako erregai fosilekiko duen menpekotasunak indartzen du Ukrainako gerlaren egoera tragikoa. Azkenik, erregai fosilen erretzeak eragindako aire-kutsadura mundu osoan 8,7 milioi heriotzeren erantzule izan zen 2018an, hots tabakoarekin lotuak diren heriotzak baino gehiagoren erantzule. «Ondasun eta zerbitzu fosilen aldeko publizitatea debekatzen duen lege batek haien kontsumoa eta, beraz, haien eragina murriztuko luke, tabakoaren kasuan bezala», uste du Elise Ayrault kolektiboko bozeramaileak.
 
Horregatik, Ipar Euskal Herrian eta Aturrin Publizitatea geldi kolektiboak bat egiten du « Ban Fossil Fuel Ads » Europako Gobernuz Kanpoko Erakundeen koalizioaren iniziatibarekin, erregai fosilen industria, baita fosilak erabiltzen dituzten auto eta aire konpainia eta itsas industriak ere, legez, Europar Batasunean publizitatea eta babestea ez dezaten egiteko parada ukan. Kolektiboak petizio hau masiboki sinatzera deitzen du, milioi bat europar hiritar sinatzaileen heinera iristeko eta Europako Batzordea lege proiektu honen aztertzera behartzeko.